Home Tags Petra Market

Tag: Petra Market

ข่าวดี! ขยายเวลารับสมัครและขยายเกณฑ์ร่วมออกบูธกิจกรรม PETRA MARKET ในงานคืนสู่เหย้าบัญชี จุฬาฯ

ขอเชิญชวนนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ที่ต้องการแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจร่วมออกบูธงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 แบบ “ออนไลน์” โดยในปีนี้สมาคมนิสิตเก่าฯ จะจัดให้มีการออกบูธเสมือนจริงใน “PETRA MARKE...

เชิญชวนร่วมออกบูธใน Petra Market หนึ่งในกิจกรรมของงานคืนสู่เหย้าปี 2565 บนโลกเสมือนจริง สำหรับธุรกิจ SME และ START-UP

ข่าวดีสำหรับเจ้าของ SMEs ที่เป็นนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ เนื่องด้วยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติปี 2565 แบบ “ออนไลน์” ในครั้งนี้นอกจากมีกิ...