Home Tags สัมมนาทางวิชาการ

Tag: สัมมนาทางวิชาการ

ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี”

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี” ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08....