Home Tags งานคืนสู่เหย้า

Tag: งานคืนสู่เหย้า

ข่าวดี! ขยายเวลารับสมัครและขยายเกณฑ์ร่วมออกบูธกิจกรรม PETRA MARKET ในงานคืนสู่เหย้าบัญชี จุฬาฯ

ขอเชิญชวนนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ที่ต้องการแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจร่วมออกบูธงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 แบบ “ออนไลน์” โดยในปีนี้สมาคมนิสิตเก่าฯ จะจัดให้มีการออกบูธเสมือนจริงใน “PETRA MARKE...

เชิญชวนร่วมออกบูธใน Petra Market หนึ่งในกิจกรรมของงานคืนสู่เหย้าปี 2565 บนโลกเสมือนจริง สำหรับธุรกิจ SME และ START-UP

ข่าวดีสำหรับเจ้าของ SMEs ที่เป็นนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ เนื่องด้วยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติปี 2565 แบบ “ออนไลน์” ในครั้งนี้นอกจากมีกิ...

สมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าบนโลกเสมือนจริง ในธีม “Connect the Future” พร้อมเชิญชวนนิสิตเก่าร่วมออกบ...

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 บนโลกเสมือนจริง ในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการรำลึกและสำนึกพระคุณของท่านพร...