ข่าวดีสำหรับเจ้าของ SMEs ที่เป็นนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ

เนื่องด้วยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมติให้จัดงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติปี 2565 แบบ “ออนไลน์” ในครั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมบนเวทีเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแต่นำมาแสดงบนโลกออนไลน์แล้ว สมาคมฯ ยังจัดให้มีการออกบูธสำหรับธุรกิจ SME และ Start-up ของนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ในลักษณะนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ที่เรียกว่า “PETRA MARKET”

ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นที่แสดงศักยภาพของนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ SME และ Start-up และยังเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายของนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ โดยสมาคมฯ ซึ่งมีหน้าที่เป็นแหล่งที่พบปะสังสรรค์ของมวลหมู่นิสิตเก่าและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ (อุปการคุณ) พระยาไชยยศสมบัติ นั้น บัดนี้จะก้าวสู่ยุคใหม่ ยุคดิจิทัลที่จะทำให้นิสิตเก่าทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้โดยไร้ขอบเขตและข้อจำกัด

ธุรกิจของนิสิตเก่าผู้สนใจจะออกบูธ ต้องเป็นธุรกิจ SME หรือ Start-up (รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 120 ล้านบาท) โดยจะมีบูธทั้งหมดจำนวน 40 บูธ ทั้งนี้เกณฑ์ในการพิจารณาการออกบูธมีดังนี้

  1. มีความโดดเด่นและมี Innovation ในตัวสินค้าหรือบริการ (40%)
  2. มีศักยภาพในการเติบโตระดับสูง ( เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ) (30%)
  3. มีความคิดสร้างสรรค์และแตกต่างใน Value ที่ให้แก่กลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน (20%)
  4. ธุรกิจแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (10%)

ทั้งนี้ในบูธที่เป็น Virtual Exhibition นี้จะนำเสนอข้อมูลของธุรกิจทั้งที่เป็นรูปภาพธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ ไฟล์โบชัวร์ วีดีทัศน์ โลโก้ของธุรกิจ รวมถึงการ Link ไปยังสื่อในการซื้อขายของแต่ละบูธที่มีอยู่แล้ว และยังให้มีการ chat จากผู้ที่สนใจตรงถึงผู้รับผิดชอบดูแลบูธ โดยข้อมูลเหล่านี้ผู้ออกบูธจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การออกบูธเป็นเวลา 7 วันนั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกบูธจะ “ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

PETRA MARKET จะจัดให้มีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันที่ 29 มกราคม 2565 จะเปิดให้เฉพาะนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ เข้าชม (มีการลงทะเบียนเข้างานคืนสู่เหย้า) และทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ด้วยราคาที่มีส่วนลดพิเศษ สำหรับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมด้วยโดยไม่มีการลงทะเบียนเข้างาน การซื้อขายก็จะมีส่วนลดปกติ

นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ท่านใดสนใจออกบูธ สมัครได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/K9BGTSX และสมาคมฯ อยากเชิญชวนให้ประธานรุ่น/ตัวแทนรุ่นทุกรุ่นช่วยดำเนินการเสนอชื่อเพื่อนร่วมรุ่นที่มีธุรกิจ SME/Start-up ที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จมายังสมาคมฯ เพื่อให้นิสิตเก่าทั้งหมดได้รับทราบถึงความสำเร็จ และทำให้เกิดกิจกรรมการซื้อขาย รวมทั้งอาจทำให้เกิด Business Matching ได้ (ปิดรับสมัครวันที่ 28 ธันวาคม 2564)