สมาคมนิสิตเก่า บัญชี จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่องของ สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว ระดมเงินบริจาคจากคณะกรรมการสมาคมฯ และนิสิตเก่า มาอุดหนุนข้าวกล่องจากร้านอาหารของคณะฯ ซึ่งกำลังประสบวิกฤต COVID-19 เพื่อสนับสนุนโครงการ “ข้าวแสนกล่อง” ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ โดยส่งมอบข้าวกล่องตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 24 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท สามารถบริจาคข้าวกล่องได้รวมทั้งสิ้น 7,400 กล่อง นับเป็นผู้บริจาคมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5

ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ ชาว Shi ที่ร่วมกันปันน้ำใจคนละเล็กคนละน้อย และขออนุโมทนาในกุศลจิต ดลบันดาลให้พี่น้องชาว Shi พ้นภัยจากไวรัส COVID-19 และภัยทั้งปวงด้วยเทอญ