สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี”

ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

วิทยากรโดย :

 • รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์
  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญช
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
 • คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัทสอบบัญชีดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
  สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

*ค่าอบรม : สมาชิกสมาคมฯ 1,800.- / บุคคลทั่วไป 2,000.-

**นับชั่วโมง CPD ได้

***สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ
โทรฯ 02-218-5703, 02-255-8614
มือถือ 092-254-3171
E-mail : cualumni@cscoms.com

ดาวน์โหลดไฟล์