ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา”

เมื่อโควิดไม่จบ ตำราเอาไม่อยู่ การตลาดจะพลิกไปท่าไหน (อีก) ชวนฟังจากตัวจริงการตลาดไทย

ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ หลายธุรกิจประสบปัญหา แม้จะพยายามพลิกตำราการตลาดหากลยุทธ์มารับมือกับวิกฤติในครั้งนี้อย่างไร แต่ดูท่าว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป เพียงแค่ทฤษฎีในตำราอาจไม่เพียงพอ การตลาดจะพลิกแพลงไปอย่างไร มาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากตัวจริงการตลาดไทย

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาจากสมาคมนิสิตเก่าเก่าบัญชีจุฬา ภายใต้หัวข้อ “การตลาดพลิกตำรา” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

  • คุณอนุวัตร เฉลิมไชย
    นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
    ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (Shi63)
    อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย คุณพรพิม นาคสวัสดิ์ (คุณพิณ Shi63) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

พลาดไม่ได้! พบกันวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 20.00-21.00 น. ทาง FB Page : Shi CU Alumni