เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 29 มกราคม 2564 เหมือนทุกปี จึงทำให้ไม่มีพิธีแสดงความยินดีกับ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้ง 9 ท่านในช่วงงานคืนสู่เหย้า

เบื้องต้นนายกสมาคมฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ได้มอบหมายให้ตัวแทนกรรมการสมาคมฯ เดินสายมอบจดหมายและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบัญชีจุฬาฯ ดีเด่นจนครบทั้ง 9 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย