ขอเชิญชวนนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ที่ต้องการแสดงศักยภาพ สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจร่วมออกบูธงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 แบบ “ออนไลน์” โดยในปีนี้สมาคมนิสิตเก่าฯ จะจัดให้มีการออกบูธเสมือนจริงใน “PETRA MARKET”

ธุรกิจของนิสิตเก่าผู้สนใจออกบูธต้องเป็นธุรกิจ SMEs หรือ Start-up ที่รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท มีสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใน PETRA MARKET นี้จะมีบูธที่จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 40 บูธเท่านั้นโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกบูธจะ “ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ”

PETRA MARKET จะจัดให้มีตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 (29 ม.ค. เข้าชมเฉพาะนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ)

ท่านผู้สนใจออกบูธดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ https://www.surveymonkey.com/r/K9BGTSX

สมัครด่วน… เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกออกบูธในวันที่ 7 มกราคม 2565

สมาคมฯ ขอความร่วมมือประธานรุ่น/ตัวแทนรุ่นทุกรุ่นช่วยดำเนินการเสนอชื่อเพื่อนร่วมรุ่นที่มีธุรกิจ SMEs/Start-up ที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จมายังสมาคมฯ ด้วย