สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ
หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS#9”

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 17.00น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์สุขุมวิท 11

วิทยากรโดย :

  • อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่)
    นักวิศวกรรมการเงิน
    และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

*ค่าอบรม (รวม VAT แล้ว): สมาชิกสมาคมฯ 1,800.- / บุคคลทั่วไป 2,000.-

**นับชั่วโมง CPD ได้

***สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ
โทรฯ 02-218-5703, 02-255-8614
มือถือ 092-254-3171
E-mail : cualumni@cscoms.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร