สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ “ต้นทุนเพื่อการบริหารผลิตภัณฑ์”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

วิทยากรโดย
รศ.ดวงมณี โกมารทัต
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการและหัวข้อการบรรยาย

กำหนดการ หัวข้อการบรรยาย
08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09:00-12:00 น. บทบาทของต้นทุนผลิตภัณฑ์
องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์
ระบบต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์
ระบบต้นทุนการผลิตแบบเดิม
ระบบต้นทุนการผลิตแบบใหม่
13:00-16:00 น. ระบบต้นทุนจริง (Actual Costing)
ระบบต้นทุนปกติ (Normal Costing)
ระบบต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
16:00-16:30 น. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ภาคปฏิบัติ
ถาม/ตอบปัญหา ผู้เข้ารับการอบรม
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12:00-13:00 น.
รับประทานอาหารว่างเวลา 10:30-10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

ค่าอบรม:
สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 1,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การอบรมสามารถนับชั่วโมง CPD ด้านบัญชีได้ ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี (ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมสลิปโอนเงินมาที่ contact@shicualumni.com
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-5703, 092-254-3171