ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คนที่ 22

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิชัย กุลสมภพ (Shi 55) เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ คนที่ 22 ตามมติในที่ประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมาคมฯ TOP Petra Talk และงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติครั้งที่ผ่านมา ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับพี่น้องนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น