มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดงานพิธีแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้ง 2 ท่านได้

เบื้องต้นนายกสมาคมฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล ได้มอบหมายให้ตัวแทนกรรมการสมาคมฯ เดินสายมอบจดหมายและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตราทั้ง 2 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย