Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

สมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าบนโลกเสมือนจริง ในธีม “Connect the Future” พร้อมเชิญชวนนิสิตเก่าร่วมออกบ...

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าและเชิดชูเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 บนโลกเสมือนจริง ในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการรำลึกและสำนึกพระคุณของท่านพร...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “ประเด็นที่น่าสนใจของ TFRS for NPAEs”

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “ประเด็นที่น่าสนใจของ TFRS for NPAEs” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคอนเว...

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดง...

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “หัวหน้าภาควิชาการตลาด” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห...

Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา”

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา” เมื่อโควิดไม่จบ ตำราเอาไม่อยู่ การตลาดจะพลิกไปท่าไหน (อีก) ชวนฟังจากตัวจริงการตลาดไทย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ หลายธุรกิจประสบปัญหา แม้จะพยา...

รางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้นำทางความคิดที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สาม...

ประมวลภาพร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่อง

สมาคมนิสิตเก่า บัญชี จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่องของ สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว ระดมเงินบริจาคจ...

มอบจดหมายแสดงความยินดีบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 29 มกราคม 2564 เหมือนทุกปี จึงทำให้ไม่มีพิธีแสดงความยินดีกับ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้ง...

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564” วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 ...

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  โดยประชุมทางอีเลคโทรนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ตาม Link...