Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

SHI CU TOGETHER RUN

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรอบรั้วจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ “ต้นทุนเพื่อการบริหารผลิตภัณฑ์”

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ “ต้นทุนเพื่อการบริหารผลิตภัณฑ์” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแ...

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อผู้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2566)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนามายาวนานถึง 85 ปี ตลอดจนได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ ถึงความรู้และความสาม...

เชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 22 (พ.ศ. 2566)

เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนามายาวนานถึง 85 ปี ซึ่งประกอบด้วยนิสิตเก่าและคณาจารย์ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ตลอดมา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศ...
Shi-Bowls23

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “Shi-Bowls 23”

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “Shi-Bowls 23” วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ชั้น 4 เมเจอ...

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ “TFRS for NPAES (ปรับปรุง 2565): สาระสำคัญ ของการปรับปรุงและประเด็นที่น่าสนใจ”

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ “TFRS for NPAES (ปรับปรุง 2565): สาระสำคัญ ของการปรับปรุงและประเด็นที่น่าสนใจ” วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00-16:...

งานคืนสู่เหย้าบัญชี จุฬาฯ 2566

งานคืนสู่เหย้าบัญชี จุฬาฯ 2566 กลับมาเจอกันอีกครั้งที่คณะ...ให้หายคิดถึง ห่างหายไม่ได้เจอหน้ากันมา 2 ปี งานคืนสู่เหย้าปีนี้ “จัดเต็ม” ด้วยกิจกรรมพิเศษ “แน่นเอี๊ยด” สมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ เชิญชวนน้องพี่ชาวบัญชีมาร...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการในหัวข้อ “การควบคุมภายในของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของกิจการ” และหัวข้อ “การบ...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการในหัวข้อ “การควบคุมภายในของการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญเพื่อความยั่งยืนของกิจการ” และหัวข้อ “การบัญชีสำหรับอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง” วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้...

เชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 21 (พ.ศ. 2565)

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนามายาวนานถึง 84 ปี ซึ่งประกอบด้วยนิสิตเก่าและคณาจารย์ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้คณะฯ ตลอดมา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศา...