Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  โดยประชุมทางอีเลคโทรนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ตาม Link...

บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประกอบคุณงามความดี สร้างชื่อเส...

สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ – 30 ธ.ค. 2563

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ปี 2563 นับเป็นปีที่ต้องจดจำอีกปีหนึ่ง เพราะได้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฎให้เห็น กำลังจะผ่านพ้นไป ตลอดปีมานี้ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจก...

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ นวัตเภตรา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง และได้รับรางวั...

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Treatment: รักษาปัญหาธุรกิจให้ตรงจุด”

ธุรกิจคุณกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่? หากคุณกำลังหาโอกาสให้ธุรกิจที่กำลังติด Covid-19 และหาทางออกสำหรับปัญหาธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปี 2021 ที่กำลังจะมาถึง ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Tr...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ตา...

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ...

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 14 ธ.ค. 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

The Exclusive Online Forum ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน’

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) เปิดเวทีออนไลน์เนื่องในงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2563 เชิญชมรายการ The Exclusive Online Forum ‘เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน’ รวบรวม 16 Chula Future Leaders สุดเอ็กซ์คลูชีฟของประเทศ...

ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี”

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี” ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08....

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “SHI-BOWLS 20”

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "SHI-BOWLS 20" ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขา...