Home ข่าวสาร

ข่าวสาร

ประมวลภาพร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่อง

สมาคมนิสิตเก่า บัญชี จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่องของ สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว ระดมเงินบริจาคจ...

มอบจดหมายแสดงความยินดีบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดงานคืนสู่เหย้าในวันที่ 29 มกราคม 2564 เหมือนทุกปี จึงทำให้ไม่มีพิธีแสดงความยินดีกับ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้ง...

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564” วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 ...

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  โดยประชุมทางอีเลคโทรนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ตาม Link...

บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประกอบคุณงามความดี สร้างชื่อเส...

สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ – 30 ธ.ค. 2563

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ปี 2563 นับเป็นปีที่ต้องจดจำอีกปีหนึ่ง เพราะได้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปรากฎให้เห็น กำลังจะผ่านพ้นไป ตลอดปีมานี้ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจก...

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ นวัตเภตรา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง และได้รับรางวั...

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Treatment: รักษาปัญหาธุรกิจให้ตรงจุด”

ธุรกิจคุณกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่? หากคุณกำลังหาโอกาสให้ธุรกิจที่กำลังติด Covid-19 และหาทางออกสำหรับปัญหาธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปี 2021 ที่กำลังจะมาถึง ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Tr...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน ตา...

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ...

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 14 ธ.ค. 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...