Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา”

Facebook Live

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา” เมื่อโควิดไม่จบ ตำราเอาไม่อยู่ การตลาดจะพลิกไปท่าไหน (อีก) ชวนฟังจากตัวจริงการตลาดไทย ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ หลายธุรกิจประสบปัญหา แม้จะพยายามพลิกตำราการตลาดหากลยุทธ์มารับมือกับวิกฤติในครั้งนี้อย่างไร แต่ดูท่าว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป เพียงแค่ทฤษฎีในตำราอาจไม่เพียงพอ การตลาดจะพลิกแพลงไปอย่างไร มาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากตัวจริงการตลาดไทย ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาจากสมาคมนิสิตเก่าเก่าบัญชีจุฬา ภายใต้หัวข้อ “การตลาดพลิกตำรา” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คุณอนุวัตร เฉลิมไชย นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (Shi63) อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณพรพิม นาคสวัสดิ์ (คุณพิณ Shi63) มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย รับชมย้อนหลังได้ทาง FB Page : Shi CU Alumni

ประมวลภาพงานสัมมนา “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”

ณ ห้องแมนดาริน AB ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องแมนดาริน AB ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4 วิทยากร รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ – อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ – อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page: Shi CU Aluni

Deliver Kindness – ร่วมส่งน้ำใจชาวจุฬาฯ ถึงจุฬานิวาส

อาคารจุฬานิวาส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณบดี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายกสมาคมฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล รวบรวมน้ำใจจากกรรมการ และรุ่นพี่รุ่นน้อง บริจาค ข้าวสาร 800 กิโลกรัม แอลกอฮอล์ 100 ลิตร ของอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคลากรจุฬาฯ ในพื้นที่จุฬานิวาสที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมีจำนวนถึง 450 คน ที่ต้องกักตัวอยู่ภายในอาคารจุฬานิวาส ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าคณะพาณิชย์ฯบัญชี จุฬาฯ ทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือชาวจุฬานิวาสด้วยกันอย่างเต็มที่

นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page: Shi CU Alumni