กิจกรรมที่ผ่านมา

Deliver Kindness – ร่วมส่งน้ำใจชาวจุฬาฯ ถึงจุฬานิวาส

อาคารจุฬานิวาส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณบดี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายกสมาคมฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล รวบรวมน้ำใจจากกรรมการ และรุ่นพี่รุ่นน้อง บริจาค ข้าวสาร 800 กิโลกรัม แอลกอฮอล์ 100 ลิตร ของอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคลากรจุฬาฯ ในพื้นที่จุฬานิวาสที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมีจำนวนถึง 450 คน ที่ต้องกักตัวอยู่ภายในอาคารจุฬานิวาส ขอขอบพระคุณพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าคณะพาณิชย์ฯบัญชี จุฬาฯ ทุกท่านที่ร่วมกันช่วยเหลือชาวจุฬานิวาสด้วยกันอย่างเต็มที่

นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page: Shi CU Alumni