ข่าวสารสมาคมฯ ล่าสุด

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้...

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS fo...

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2...

บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ...

สารจากนายกสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ – 30 ธ.ค. 2563

สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ปี 2563 นับเป็นปีที่ต้องจดจำอีกปีหนึ่ง เพราะได้เกิดความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์หลายอย...

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ นวัตเภตรา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาล...

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Treatment: รักษาปัญหาธุรกิจให้ต...

ธุรกิจคุณกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่? หากคุณกำลังหาโอกาสให้ธุรกิจที่กำลังติด Covid-19 และหาทางออกสำหรับปัญหาธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียม...

ขอเชิญร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูล...

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและก...

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 14 ธ.ค. 2563

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการก...

กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะมาถึง

There are no upcoming events at this time.

ติดตามทาง Social Media

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

เพื่อรับทราบข่าวสารจากคณะฯ รุ่นเพื่อน - รุ่นน้อง พร้อม UPDATE สาระความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางสมาคมฯ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย