ข่าวสารสมาคมฯ ล่าสุด

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งท...

มอบจดหมายแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์ COVID...

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็น “หัวหน้าภาควิชาการตลาด” คณะพาณิชย...

Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา”

ขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 5 “การตลาดพลิกตำรา” เมื่อโควิดไม่จบ ตำราเอาไม่อยู่ การตลาดจะพลิกไปท่าไหน (อีก) ชวนฟังจากตั...

รางวัลนวัตเภตรา (Emerging Leader Award) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่ารุ่นใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถที่มีค...

ประมวลภาพร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่อง

สมาคมนิสิตเก่า บัญชี จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนโครงการข้าวแสนกล่องของ สมาคมนิสิตเก่า จุฬาฯ คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าพาณิช...

มอบจดหมายแสดงความยินดีบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถจัดงานคืนสู่เหย้าในว...

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs ที่ต้องใช้...

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Update TFRSs for PAEs และ TFRS fo...

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันศุกร์ที่  29  มกราคม  2...

กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะมาถึง

ติดตามทาง Social Media

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

เพื่อรับทราบข่าวสารจากคณะฯ รุ่นเพื่อน - รุ่นน้อง พร้อม UPDATE สาระความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางสมาคมฯ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมากมาย